Home

USŁUGI

  • Kompleksowa obsługa klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji, łącznie z reprezentowaniem w charakterze pełnomocnika.

  • Kompleksowa obsługa klienta w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, łącznie z reprezentowaniem w charakterze pełnomocnika.

  • Przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie cen transferowych łącznie z analizą porównawczą tzw. „benchmark”.

  • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych.

  • Obsługa podatkowa nabyć, połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek obejmująca badanie podatkowe (due dilligence).

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz spraw płacowo – kadrowych wraz z przygotowaniem i przesyłaniem deklaracji podatkowych, statystycznych oraz ZUS.

WSPÓLNICY

Marcin Romańczuk

Marcin Romańczuk posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT, cen transferowych oraz akcyzy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach prawnych Baker & McKenzie, Norton Rose, jak również w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz w Ministerstwie Finansów. Prawnik, doradca podatkowy nr 08884. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza dotyczącego kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych -Wydawnictwo CH Beck

Dane kontaktowe:

email. marcin.romanczuk@expertointributis.com

 

Experto in Tributis S.A.
NIP 527-270-58-23
REGON 146995366
KRS 0000487205

www.expertointributis.com

ul. Bartoszewicza 1A lok 14
00-337 Warszawa